Хөдөө аж ахуйн их сургууль
                        Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл
 
Хөтөлбөрийн чиглэл
Мэргэжлийн чиглэл
Дараах хичээлүүдийн аль нэгээр ЭЕШ өгсөн байх
Босго оноо
1
Биологи  
Агнуурын биологи
Хими, Биологи, Математик
400
2
Химийн технологи
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хими технологи
Математик, Хими, Биолгои
400
 
3
Бараа түүхий эдийн судлал, технологи
Бараа түүхий эдийн технологи
Хими, Биологи, Математик
400
Таваар судлал
Мах сүүний үйлдвэрлэлийн технологи
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ
4
Биотехнологи
Хөдөө аж ахуйн биотехнологи
Хими, Биологи, Математик
400
5
Зоо-инженер технологи
Зоо инженер
Хими, Биологи, Математик
400
Тэжээл бэлчээр судлал
6
Мал аж ахуй
Мал аж ахуйгаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй
Хими, Биологи, Математик
400
7
Загас үржүүлэг, технологи
Загасны аж ахуйн технологи
Хими, Биологи, Математик
400
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn