Хөдөө аж ахуйн их сургууль

                                                                      Мал аж ахуй, биотехнологийн сургуулийн бакалаврын                                                               хөтөлбөрийн хороодын гишүүдийн нэрс

 

     Ахлагч:                       Захирал, Доктор (Ph.D) О.Баатарцогт
     Зохицуулагч:            Сургалт эрхэлсэн орлогч захирал, Доктор (Ph.D), дэд профессор Ж.Уранчимэг
     Гишүүд: 
                               1.  Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн орлогч захирал, Доктор (Sc.D), профессор Н.Тогтохбаяр
                                       2.  Мал аж ахуйн технологийн тэнхимийн эрхлэгч, Доктор (Ph.D) А.Бат-Эрдэнэ
                                       3.  Биотехнологи, үржүүлгийн тэнхимийн эрхлэгч, Доктор (Ph.D) В.Энхчимэг
                                       4.  Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийн эрхлэгч, Доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Энхжаргал
                                       5.  Бэлчээр тэжээллэг, химийн тэнхимийн эрхлэгч, Доктор (Ph.D) Н.Пагмадулам
                                       6.  Мал аж ахуйн технологийн тэнхимийн багш, Доктор (Ph.D), дэд профессор Т.Сайполда
                                       7.  Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийн багш, Доктор (Ph.D), дэд профессор Э.Төмөртогтох
                                       8.  Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийн багш, Доктор (Ph.D), М.Нарангэрэл
                                       9.  Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийн багш, Доктор (Ph.D), Б.Итгэл
                                     10. Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийн багш, Доктор (Ph.D), Г.Ганбат
                                     11. Биотехнологи үржүүлгийн тэнхимийн багш, Доктор (Ph.D), профессор, Х. Алтанцэцэг
                                     12. Биотехнологи үржүүлгийн тэнхимийн багш, Доктор (Ph.D), Г.Эрдэмбилэг
                                     13. Бэлчээр тэжээллэг, химийн тэнхимийн багш, Доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Баасанжалбуу

                                     

                                                “Зооинженер технологи, Мал аж ахуй” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хороо

    Ахлагч:          Мал аж ахуйн технологийн тэнхимийн эрхлэгч, Доктор (Ph.D) А.Бат-Эрдэнэ
    Зохицуулагч:          Мал аж ахуйн технологийн тэнхимийн багш,  Доктор (Ph.D), дэд профессор Т.Сайполда
    Гишүүд:   
                                       1. Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн орлогч захирал, Доктор (Sc.D), профессор Н.Тогтохбаяр
                                       2. Бэлчээр тэжээллэг, химийн тэнхимийн багш, Доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Баасанжалбуу
                                       3. Мал аж ахуйн технологийн тэнхимийн багш, Доктор (Ph.D), Ё. Доржбат
                                       4. Бэлчээр тэжээллэг химийн тэнхимийн багш , Доктор (Ph.D), А.Отгонжаргал
                                       5. Mэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл: МААЭШХ-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, Доктор (Ph.D), Л. Даваахүү
                                       6. Ажил олгогчийн төлөөлөл: Баялаг эмээлт ХХК-ийн технологич Г.Мөнхжаргал 
                                       7. Төгсөгчдийн төлөөлөл: Г. Чулуунбат Магистр (MSc)
                                       8. Төгсөгчдийн төлөөлөл: Н.Солонго Магистр (MSc)
                                       9. Оюутны төлөөлөл: Зоо инженер технологи –III ангийн оюутан С. Самдан
                                      10. Оюутны төлөөлөл: Мал аж ахуйгаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй-III ангийн оюутан Б. Уянга

 

                                            “Загас үржүүлгийн технологи” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хороо

  Ахлагч:        Мал аж ахуйн технологийн тэнхимийн эрхлэгч, Доктор (Ph.D) А.Бат-Эрдэнэ
Зохицуулагч:         Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийн багш Доктор (Ph.D), дэд проф, Э.Төмөртогтох
  Гишүүд:   
                                   1. Биотехнологи үржүүлгийн тэнхимийн багш Доктор (Ph.D), Г.Эрдэмбилэг
                                   2. Агроэкологийн сургуулийн экологийн тэнхимийн багш Доктор (Ph.D), А.Энхтөр
                                   3. Mэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл: НҮБ, ХАА-н мэргэжилтэн Доктор (Ph.D), С. Жигжидпүрэв
                                   4. Mэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл: Хилэм ост загасны аж ахуйн захирал Б. Алтаншанд
                                   5. Төгсөгчдийн төлөөлөл: Тул хамгаалах санд загас судлаач мэргэжилтэн Ц.Өнөржаргал
                                   6. Төгсөгчдийн төлөөлөл: Хилэм ост загасны аж ахуйн мэргэжилтэн     М.Жансагсодном
                                   7. Оюутны төлөөлөл:Загас үржүүллэг IV ангийн оюутан Д.Наваанжамбал
                               

  

                                                 “Таваар судлал” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хороо

Ахлагч:    Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийн эрхлэгч, Доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Энхжаргал
Зохицуулагч:    Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийнбагш,Доктор (Ph.D), Б.Итгэл
Гишүүд: 
                               1. Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийнбагш Доктор (Ph.D), Ц.Хишигжаргал
                               2. Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийнбагш Доктор (Ph.D), Б.Мөнхдэлгэр
                               3. Төгсөгчдийн төлөөлөл: Доктор (Ph.D)Л.Чой-Иш 
                               4. Ажил олгогчдын төлөөлөл: Говь ХХК-ийн чанарын албаны дарга, Магистр (M.Sc), Б.Наранцэцэг
                               5. Ажил олгогчдын төлөөлөл: Ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн холбооны тэргүүн Б.Ганбат
                               6. Mэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл: МУ-ын зөвлөх инженер АРМОНО нэгдлийн ЭША, Магистр (M.Sc),П.Ринчиндорж,  
                               7. Mэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл: Арьс шир үйлдвэрлэгчдийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Б.Баярсайхан
                               8. Mэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл:Улаанбаатар Дээд Сургуулийнбагш, Доктор (Ph.D), Профессор, Б.Лувсаншарав

                               9. Оюутны төлөөлөл: Таваар судлалын III ангийн оюутан, Б.Алтансүх

 

                                        “ХАА-н бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хороо

Ахлагч:  Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийн эрхлэгч, Доктор (Ph.D), дэд профессор, Б.Энхжаргал
Зохицуулагч:  Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээнийтэнхимийнбагш Доктор (Ph.D), дэд проф Э.Төмөртогтох
Гишүүд: 
                                  1. Бүтээгдэхүүн судлал хяналт үнэлгээний тэнхимийнбагш Доктор (Ph.D), Б.Сарантуяа
                                  2. Aжил олгогчдын төлөөлөл: ХХААЯ-ны стратеги бодлого төлөвлөлтийн ахлах мэргэжилтэн, С.Дивангар
                                  3. Mэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл: Эмээлт-МИК-ийн гүйцэтгэх захирал, Б.Баттунгалаг
                                  4. Mэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл: Төмөр замын эрүүл ахуйн лабораторит шинжээч Б.Нямхүү
                                  5. Төгсөгчдийн төлөөлөл: Нарантуул ОУ-ын худалдааны төвийн  эрүүл ахуйн лабораторийн шинжээчА.Номин
                                  6. Оюутны төлөөлөл:Бүтээгдэхүүний чанар ариун цэвэр хяналт үнэлгээ IV ангийн оюутан, М.Баянмөнх 
 

 

                                                “Бараа, түүхий эдийн технологи” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хороо      
                       
Ахлагч:  Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийн эрхлэгч, Доктор (Ph.D), дэд профессор, Б.Энхжаргал
Зохицуулагч:  Бүтээгдэхүүн судлал, хяналт үнэлгээний тэнхимийнбагш, Доктор (Ph.D),Г.Ганбат      
Гишүүд:                       
                            1. ШУТИС-ийн Үйлвэр технологийн сургуулийн нэхмэл судлалын тэнхимийн багш Доктор (Ph.D), проф Б.Энхтуяа
                            2. Эдийн засаг бизнесийн сургуулийн багш, Доктор (Ph.D), С.Хандсүрэн,        
                            3. Мал аж ахуй эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, Доктор (Ph.D), Б.Нарантуяа
                            4.Tөгсөгч оюутны төлөөлөл: “Бүрэн шийдэл” ХХК-ийн захирал, Магистр (M.Sc), Ч.Намхай    
                            5. Ажил олгогчдын төлөөлөл: Хөдөө аж ахуйн биржийн захирал, Магистр (M.Sc), Б.Эрдэнэбат    
                            6. Мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл: Монгол ноос ХХК-ийн захирал, Магистр (M.Sc), Ч.Эрдэнэбат  
                            7. Оюутны төлөөлөл Бараа түүхий эдийн IV ангийн оюутан, Б.Бүжинтуул        

 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn