Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Уг арга хэмжээнд МААБСургуулийн захирал, эрдмийн зөвлөлийн гишүүд, эрдэмтэн багш нар оролцож Биотехнологи хөтөлбөрөөр 18, Хүнсний чанар аюулгүй байдал (ХАА-н бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ) 31, Бараа түүхий эд судлал, технологи (Таваар судлал) 11, Бараа түүхий эд судлал, технологи (Бараа түүхий эдийн технологи), Бараа түүхий эд судлал, технологи 6, (Мах сүүний үйлдвэрлэлийн технологи) 8, Зоо-инженер технологи (Мал зүйч) 37, Химийн технологи (ХАА-н бүтээгдэхүүний хими технологи) 11, Биологи (Биологи-агнуур зүйч) 1, Мал аж ахуй (Мал аж ахуйгаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй) 2, Загас үржүүлэг, технологи мэргэжлийн хөтөлбөрөөр 3, нийт 128 оюутанд боловсролын зэрэг мэргэжлийн диплом энгэрийн тэмдгийг нь гардуулан өглөө. /2019.05.10/
 
 
 
 
 
 
 
 "Саяан  чиз" ХХК-аас ажлын байрны урилга гардуулав.
 "Монголын агнуурын загас" холбоо НҮТББ-гаас ажлын байрны урилга гардуулав.
 

 

 "Түмэн шувуут" ХХК-наас ажлын байрны урилга гардуулав.

 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn