Хөдөө аж ахуйн их сургууль

       Мал аж ахуй. биотехнологийн сургуульд 759 суудал бүхий 35 анги танхим, 22 лаборатори харьяалагддаг. Үүнээс сургуулийн хэмжээнд 17 лабораторид нийт 141 тоног төхөөрөмжтэй сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Сургалтанд ашиглагдаж буй анги танхимийн судалгаа
 
Мэргэжлийн тэнхим
Танхимын нэр
Зориулалт \лекц, семинар, судалгаа\
Суудлын тоо
1
МААТТ
Үхрийн аж ахуйн танхим
Семинар
30
2
МААТТ
Адууны аж ахуйн танхим
Лекц
50
3
МААТТ
Шувууны аж ахуйн танхим
Семинар
24
4
МААТТ
Бог малын аж ахуйн танхим
Семинар
27
5
МААТТ
Гахайн аж ахуйн танхим
Семинар
28
6
МААТТ
Тэмээний аж ахуйн танхим
Семинар
28
7
МААТТ
Загасны аж ахуйн кабинет
Семинар
12
8
МААТТ
Загас үржүүлгийн лаборатори
Судалгаа
-
9
БТХТ
Хадлан, бэлчээр судлалын төв
Лаборатори
30
10
БТХТ
Тэжээлийн химийн задлан шинжилгээний лаборатори
Лаборатори
16
11
БТХТ
Тэжээл үнэлгээний эрдэм шинжилгээний лаборатори
Лаборатори
16
12
БТХТ
Тэжээл үнэлгээний эрдэм шинжилгээний лаборатори
Лаборатори
16
13
БТХТ
Дээж бэлтгэх өрөө
Лаборатори
0
14
БТХТ
Амьтны биохими, бүтээгдэхүүний технологийн лаборатори
Лаборатори
16
15
БТХТ
Анализ химийн лаборатори
Лаборатори
16
16
БТХТ
Ургамлын биохимийн лаборатори
Лаборатори
16
17
БТХТ
Аналитик хими ба хими технологийн лаборатори
Лаборатори
16
18
БТХТ
Байгалийн шинжлэл биохимийн лабoратори
Лаборатори
16
19
БТХТ
Багажит анализ  физик коллойдын лаборатори
Лаборатори
16
20
БТХТ
Лекцийн өрөө
Сургалтын байр
120
21
БҮТ
Ургамлын биотехнологийн лаборатори
Сургалт, судалгаа
20
22
БҮТ
Геномиксийн лаборатори
Судалгаа
-
23
БҮТ
Амьтны биотехнологийн лаборатори
Судалгаа
-
24
БҮТ
Биосинтезийн лаборатори
Судалгаа
-
25
БҮТ
Ургамлын анатоми, стресс физиологийн лаборатори
Судалгаа
-
26
БҮТ
Амьтан судлалын кабинет
Сургалт
25
27
БҮТ
Ургамал судлалын кабинет
Сургалт
20
28
БҮТ
Биологийн кабинет
Сургалт
20
29
БҮТ
Генетикийн кабинет
Сургалт
25
30
БҮТ
Агнуур судлалын кабинет
Сургалт
20
31
БСХҮТ
Мах судлал  №26
Лаборатори
20
32
БСХҮТ
Сүү судлал  №30
Лаборатори
20
33
БСХҮТ
Эрүүл ахуйн хяналтын лаборатори №39
Лаборатори
20
34
БСХҮТ
ХАА-н бүтээгдэхүүний нян судлал  №41
Лаборатори
20
35
БСХҮТ
Ноос судлал  №335
Лаборатори
20
36
БСХҮТ
Арьс шир судлал  №339
Лаборатори
20
Нийт
759

 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn